Naše služby

Nabízíme kompletní služby pro vedení účetnictví, přes mzdové účetnictví až po zpracování účetní závěrky.

O všechno se postaráme a vy šetřete svůj čas a naplno se věnovat svým zájmům.

Vedením účetnictvím pro bytová družstva (BD) a společenství vlastníků jednotek (SJV)

Naše firma je speciálně zaměřená na účetnictví pro bytová družstva (BD) a společenství vlastníků jednotek (SVJ), kteří chtějí mít své účetnictví v pořádku a splnit tak všechny zákonem předepsané požadavky pro vedení účetnictví. Přenechte své starosti o účetnictví nám, o vše se profesionálně postaráme.

Nabízíme
 • Evidence bytových a nebytových jednotek a vlastníků
 • Vypracování a evidence měsíčních předpisů záloh na správu domu a služby související s užíváním bytové jednotky a společných prostor domu pro jednotlivé vlastníky
 • Evidence a kontroly úhrad plateb od jednotlivých vlastníků
 • Zpracování ročního vyúčtování záloh za služby, včetně kalkulace nových předpisů pro další období
 • Evidence přeplatků a nedoplatků z vyúčtování služeb jednotlivých vlastníků
 • Vystavení upomínek a penalizací pro nedodržení platební morálky, evidence dlužníků
 • Možnost elektronické komunikace s výborem i jednotlivými vlastníky
 • Účast na jednáních v místě sídla společenství
 • Spolupráce při zpracovávání žádostí o poskytnutí bankovního úvěru nebo dotace
 • Vyúčtování čerpaných dotací
 • Na výročních schůzích shromáždění vlastníků, jako nejvyššího orgánu SVJ, prezentujeme ekonomický stav SVJ, čerpání dotací, úvěrových prostředků, stav a čerpání dlouhodobých záloh - fondu oprav
 • Komunikace je možná i s jednotlivými vlastníky - úhrady, výše záloh, vyúčtování služeb apod.
 • Doklady jsme schopni si operativně vyzvedávat přímo u Vás v domě, v předem sjednaném čase
Dále nabízíme
 • Profesionální vedení účetnictví
 • Rekonstrukce účetnictví za minulá období
 • Zpracování inventarizace zůstatků účtů ke konci účetního období
 • Vyhotovení účetní závěrky včetně rozvahy, výkaz zisků a ztrát
 • Zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob
 • zpracování ročního vyúčtování záloh na služby včetně stanovení výše nových předpisů záloh na služby
 • Příprava a vyplnění statistických výkazů a přehledů
 • Jednání se všemi úřady
 • Zpracování ročního vyúčtování daně zálohové a srážkové ze závislé činnosti
 • ... a mnoho dalších služeb

Cena již od 90kč

Zeptejte se nezávazně na cenu? Připravíme jí speciálně jen pro vás.